תרומות

הפעילות בארגון Future Leaders ממומנת ע"י תורמים מהארץ ומחו"ל המאמינים בחזון של מנהיגות אחרת, ערכית ומוסרית למדינת ישראל ומאמינים שהדור הצעיר מהווה מקור ההשקעה הכדאיתח ביותר ליצירת מציאות ישראלית שונה.

גופים מוסדיים, כלכליים או אנשים פרטיים המעוניינים לקבל פרטים על דרכים בהם ניתן לתרום להמשך פעילות ופיתוח ארגון Future Leaders מתבקשים לפנות ל:

מר אדם גולד

בטלפון: 03-7449991