חזון

חזון ארגון Future Leaders הינו לפתח דור עתיד של מנהיגים לישראל אשר יובילו לתרבות הנהגה אחרת ערכית ומוסרית.

ארגון Future Leaders הוקם במטרה לפתח מנהיגות אחרת בעלת רגישות חברתית שתוביל את מדינת ישראל לעתיד טוב יותר. הארגון מעודד חשיבת עומק, יצירתיות, ביקורתיות, אומץ לב מנהיגותי, אחריות ציבורית וחשיבה חזונית. התרומה לקהילה מהווה נדבך חשוב ופלטפורמה למיצוי  הפוטנציאל המנהיגותי של מנהיגי העתיד.

Future Leaders דוגל בשיוויון הזדמנויות ללא הבדלי מוצא, מין, דת או דעות פוליטיות. הארגון פועל לכך שמנהיגי העתיד יוכלו למצות את הפוטנציאל האישי הטמון בהם.