הכשרת מנהיגי המחר

מסלול ההכשרה בן השלוש שנים מפגיש את מנהיגי המחר עם תכנים לפיתוח מנהיגותם והתנסויות אישיות בתחום שבו הם בוחרים לתרום בו. התכנים העיוניים מועברים במסגרת כנסים בנושאים ממוקדים. הכנסים הינם מפגשים מרוכזים של מספר ימים וכוללים חניכה אישית ועבודה בקבוצות או במליאה.

נושאי הכנסים:

  • כנס פתיחת מסלול ההכשרה
  • סדנאות הכרה עצמית
  • פיתוח חשיבה יצירתית אפקטיבית
  • ישראל 2050
  • הובלה והתמודדות עם תהליך שינוי
  • מנהיגות עתידית
  • אתגרי המחר
  • ערכים ומוסר במנהיגות
  • כנס נעילה